Головне управління ДПС
у Чернігівській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води

опубліковано 14 вересня 2021 о 09:47

Одним з джерел наповнення обласного бюджету у частині доходів є рентна плата за спеціальне використання води. У січні-серпні 2021 року платниками Чернігівщини сплачено 19,6 млн грн такої плати. Відповідно до нормативів розподілу платежів, встановлених Бюджетним кодексом України, до обласного бюджету зараховано 8,8 млн гривень.

Платниками рентної плати за спеціальне використання води є суб’єкти господарювання (юридичні особи та підприємці), які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів, а також які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту та рибництва.

Рентна плата не справляється за воду, яка використовується:

-       для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення та суб’єктів господарювання;

-       для протипожежних потреб;

-       для потреб зовнішнього благоустрою територій населених пунктів;

-       садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами) тощо.

Згідно з частиною першою ст. 49 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР зі змінами і доповненнями (далі – Водний кодекс) спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

Частинами другою - сьомою ст. 49 Водного кодексу визначено, що дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно відповідно до Закону України від 06 вересня 2005 року № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин (частина двадцять перша ст. 49 Водного кодексу).

Рентна плата за спеціальне використання води сплачується на умовах, визначених статтею 255 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами і доповненнями). Податкове зобов’язання обчислюється виходячи з фактичних обсягів використання води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використання води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»