Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Який порядок заповнення Інформаційного підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) (додаток 8 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної д

опубліковано 14 вересня 2022 о 10:38

Виконавець та субпідрядник, що реалізують право на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюється в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД), щомісяця до 20 числа складають та подають в письмовому та електронному вигляді органові Державної податкової служби України (далі – ДПС), в якому перебуває на обліку як платник податків, Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) (далі – Додаток 8). У разі коли виконавцем є юридична особа – нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові ДПС за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Секретаріатові Кабінету Міністрів України.
     У заголовній частині Додатка 8 зазначається назва проекту (програми) МТД, дата, номер державної реєстрації такого проекту (державна реєстрація проекту підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153), найменування партнера з розвитку, найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності), індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість виконавця та кошторисна вартість проекту МТД (вказується у валюті, що вказана в проекті МТД).
     Таблична частина Додатка 8 заповнюється таким чином:
     у графі 2 – зазначається дата і номер контракту (договору) про постачання товарів, робіт і послуг;
     у графах 3 – 8 вказується інформація стосовно продавця товарів, робіт і послуг, що отримані у пільговому режимі за кошти МТД, а саме: найменування підприємства – продавця, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, дані податкової накладної, що складена продавцем (дата і податковий номер, сума постачання, що підлягає пільговому оподаткуванню/звільненню від оподаткування ПДВ).

Більше інформації у «Базі знань» загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, категорія 101.12.