Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Про особливості справляння екологічного податку в 2022 році

опубліковано 21 вересня 2022 о 08:15

Головне управління ДПС у Чернігівській області звертає увагу суб’єктів господарювання-платників екологічного податку, що нормами Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який набрав чинності з 01 січня поточного року, внесено зміни, зокрема, до ст. 243, 245 – 248 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

  Так, збільшено ставки екологічного податку, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку за результатами господарської діяльності у 2022 році, а саме:

- ставка податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення збільшилися на 5 відсотків (п. 243.1 – 243.3, п. 243.5 ст. 243 ПКУ);

- ставка податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю становить 30 гривень за тонну (п. 243.4 ст. 243 ПКУ);

- ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшилися у 8 разів (п. 245.1 – 245.2 ст. 245 ПКУ) та  п. 37 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено поетапне  їх збільшення, а саме  за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, які виникли:

– з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, ставки податку становлять 30% ставок, передбачених п. 245.1 і 245.2 ПКУ;

– з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно, ставки податку становлять 60%  ставок, передбачених п. 245.1 і 245.2 ПКУ;

– з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять 90% ставок, передбачених п 245.1 і 245.2 ПКУ;

– з 1 січня 2025 року, ставки податку становлять 100% ставок, передбачених п. 245.1 і 245.2 ПКУ.

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу, застосовують ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у п. 245.2 ПКУ (п. 245.3 ПКУ).

За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у п. 245.1 і 245.2 ПКУ, збільшують у 1,5 раза (п. 245.4 ПКУ).

- ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах збільшилися на 10 відсотків (п. 246.1 – 246.2 ст. 246 ПКУ);

- ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) становить 0,0133 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії (п. 247.1 ст. 247 ПКУ);

- ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк збільшилися на 5 відсотків (п. 248.1 ст. 248 ПКУ).

Порядок справляння екологічного податку у 2022 році не змінився та регламентується розділом VІІІ ПКУ.  Для екологічного податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.

Податкові декларації з екологічного податку складаються за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року №715 з урахуванням змін до форми Податкової декларації екологічного податку, внесених наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2022 року № 206 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2022 року за № 880/38216, та подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів. Податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової звітності.

Крім того, Головне управління ДПС у Чернігівській області у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України № 2120-IX від 15.03.2022 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» в редакції  Закону № 2142-IX  від  24.03.2022  звертає увагу на таке. Підпункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ доповнено підпунктом 69.16 , яким визначено, що тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Слід враховувати, що стаціонарне джерело забруднення – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п.п. 14.1.230 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Звертаємо увагу, що звільнення від нарахування та сплати  екологічного податку, запроваджене підпунктами  69.16  пункт 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, застосовується виключно в межах територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.  Станом на 19.09.2022 такий перелік для цілей оподаткування не визначено.