Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

УВАГА: КОНКУРС!

опубліковано 17 листопада 2022 о 15:30

Головне управління ДПС у Чернігівській області на виконання вимог «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого Постановою КМУ від 25.08.1998 №1340 проводить конкурс із включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2023 рік.

Участь у конкурсі можуть взяти суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торгівельну мережу.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Критерії, які будуть враховуватись при розгляді питання про включення до Єдиного реєстру: досвід роботи не менше одного року у сфері продажу, наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати, відсутність податкового боргу, наявність у штатному розписі не менше трьох працівників, відсутність порушень договірних зобов’язань.

Заяви на участь у конкурсі Головного управління ДПС у Чернігівській області приймаються до 9 грудня 2022 за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11 (розгляд матеріалів відбудеться 15 грудня 2022).

Довідки за телефоном 652-938.