Чи необхідно СГ подавати «Звіт про використання КОРО (розрахункових книжок)» (форма № ЗВР-1) щодо КОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, якщо розрахункові операції протягом звітного місяця не проводилисяРозділ: Новини