Головне управління ДПС
у Чернігівській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Ічнянська ДПІ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

опубліковано 21 липня 2021 о 16:14

Всі фізичні особи – платники податків реєструються у ДПС шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган та мають відмітку у паспорті. Процедура формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначено Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.10.2017 за № 1306/31174 (із змінами) (далі – Положення).

Присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється на підставі даних, що фізична особа зазначає та подає до ДПС в формі № 1ДР Облікова картці фізичної особи платника податків. ДПС присвоює реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації облікової картки № 1ДР  в Державному реєстрі.

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі - картка платника податків, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження. Громадянин особисто або через представника, за власним вибором пред'являє один із зазначених документів, що посвідчує особу, для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДПС.

 Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.

За зверненням фізичної особи або її представника ДПС видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі - картку платника податків.

У разі необхідності повторного отримання документа, картки платника податків, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа – платник податків подає до контролюючого органу Заяву за формою № 5ДР.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами – підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків.

Обліковим карткам фізичних осіб, які зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків – фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, видані контролюючими органами у порядку визначеному законодавством, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.